I Norge distribueres og støttes VisiQuick av Dental Sør.

Du finner mer informasjon om VisiQuick her på deres hjemmeside.